Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

 

Advokatų profesinė bendrija CORTEX LEGAL (toliau – Mes arba CORTEX LEGAL) vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti, laikantis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – „BDAR“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą asmenų (klientų), kuriems yra teikiamos teisinės paslaugos, šių klientų atstovų, kitų asmenų, kurių asmens duomenis CORTEX LEGAL privalo tvarkyti vykdydama teisinių paslaugų sutartį su klientu, šios svetainės lankytojų, asmenų, kurie sutiko gauti CORTEX LEGAL tiesioginės rinkodaros pranešimus bei kandidatų į laisvą darbo vietą CORTEX LEGAL komandoje.

 

Privatumo politikoje yra nurodyta informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus ir kt.

 

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai pranešime atskiru Privatumo pranešimu.

 

Ateityje šią Privatumo politiką galime keisti, dėl to skatiname šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai, kaskart apsilankius Mūsų interneto svetainėje.

 

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

 

Jei Jums kyla su šia Privatumo politika ir / ar su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ir / ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai, prašome kreiptis į CORTEX LEGAL, el. paštu info@cortexlegal.lt

 

Jūs taip pat galite susisiekti su CORTEX LEGAL siunčiant registruotą laišką adresu A. Goštauto g. 8-219, LT-01108 Vilnius.

 

ASMENS DUOMENYS

 

Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis teisinių paslaugų sutartį arba atstovaujate teisinių paslaugų sutarties šalį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją, susijusią su Jūsų įdarbinimu CORTEX LEGAL.

 

Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš mūsų Klientų, partnerių, viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), po to, kai Jūs sutikote, kad informacija apie Jus būtų paviešinta, registrų ir kitų informacinių sistemų, kaip ir iš valstybės institucijų, tokiu kaip Valstybinės socialinio draudimo fondo valdymo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.

 

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

 

Surinktus asmens duomenis, mes naudojame keliems skirtingiems tikslams įgyvendinti. Priklausomai nuo to, kas Jūs esate (asmuo, kuriam suteikiame teisines paslaugas; teisinių paslaugų sutarties šalies atstovas; asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi teikiant teisines paslaugas; šios svetainės lankytojas), toliau yra pateikiama informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų gavėjus.

 

Teisinių paslaugų teikimas

 

Teisines paslaugas mes teikiame laikydamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Šiuo tikslu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant suteikti teisines paslaugas.

 

Suteikiant teisines paslaugas, galime tvarkyti Kliento ir kitų asmenų (kurių duomenys CORTEX LEGAL pradeda tvarkyti teikdama teisines paslaugas) tokius asmens duomenis:

 

 • Vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris, gyv. adresas);
 • Darbovietė, profesinė veikla;
 • Kiti duomenys, kuriuos Klientas pateikia sudarant ir vykdant teisinių paslaugų sutartį;
 • Kiti duomenys, kuriuos CORTEX LEGAL būtina tvarkyti dėl taikomų teisinių prievolių vykdymo;
 • Kiti duomenys, kuriuos CORTEX LEGAL surenka iš viešai prieinamų šaltinių, registrų ir kitų informacinių sistemų.

 

Renkamų ir tvarkomų asmens duomenų kiekis kiekvienu atveju priklauso nuo suteikiamų teisinių paslaugų apimties.

 

Jūsų asmens duomenis, mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir / ar sudarytos teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu. Taip pat, Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami įvykdyti teisės aktuose nustatytas prievoles.

 

Asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo konkrečių teisinių paslaugų suteikimo pabaigos ir / ar nuo teisinių paslaugų teikimo sutarties pabaigos. Visais atvejais asmens duomenys nebus tvarkomi ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja ir / ar numato teisės aktai.

 

CORTEX LEGAL sutarčių vykdymas

 

Siekdami sudaryti ar vykdyti sutartį, mes galime tvarkyti asmens duomenis savo Paslaugų teikėjų, Patalpų Nuomotojo ar Jų darbuotojų.

 

Tokiais atvejais, mes tvarkome aukščiau nurodytų asmenų vardą, pavardę, darbovietę, susirašinėjimo su Asmeniu ar Bendrove turinį ir kitus duomenis, kuriuos būtina tvarkyti siekiant sudaryti ar vykdyti sutartį.

 

Asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties ir / ar CORTEX LEGAL teisėto intereso pagrindu.

 

Šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu, asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja sutartis su asmeniu ar Bendrove bei 10 metų nuo sutartinių santykių su asmeniu ar Bendrove pabaigos.

 

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

 

CORTEX LEGAL Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją CORTEX LEGAL viešai skelbiamais kontaktais.

 

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

 

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

 

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

 

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

 

CORTEX LEGAL Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis CORTEX LEGAL pateikiate siekdami prisijungti prie CORTEX LEGAL komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu. Nurodyti duomenys tvarkomi darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

 

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

 

Prašome Jūsų nesiųsti jokiais asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

 

Jūsų gautus duomenis CORTEX LEGAL saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų sutikimą papildomai Jūsų asmens duomenis tvarkyti 1 (vienerius) metus. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

 

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

 

 

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

 

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie CORTEX LEGAL teikiamas paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl mūsų paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu CORTEX LEGAL tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: el. pašto adresą.

 

Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus po sutikimo gavimo.

 

Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl CORTEX LEGAL tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, mes galime Jūsų elektroniniu paštu siųsti pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas / teiktas  paslaugas. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi CORTEX LEGAL teisėto intereso pagrindu.

 

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info@cortexlegal.lt

 

DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip duomenų bazės administratoriams.

 

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 

 • vykdydami teisinių paslaugų teikimo sutartį;
 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti CORTEX LEGAL veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus CORTEX LEGAL veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

 

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

 

SLAPUKAI

 

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.

 

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

 

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

 

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
_ga 2 metai Stebėjimo slapukas iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie svetainės lankytojų elgseną ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

 

 

DUOMENŲ SAUGUMAS

 

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

 

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą,  programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

 

JŪSŲ TEISĖS

 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

 

CORTEX LEGAL nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. CORTEX LEGAL atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 

Duomenų subjektų teises CORTEX LEGAL įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą CORTEX LEGAL pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį CORTEX LEGAL gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju CORTEX LEGAL per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

 

CORTEX LEGAL Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad CORTEX LEGAL leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

 

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

 

CORTEX LEGAL Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. CORTEX LEGAL pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

 

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

 

Jūs turite teisę CORTEX LEGAL reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys.

 

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

 

Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

 

 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Teisę prašyti ištrinti duomenis

 

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

 

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

 

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas CORTEX LEGAL teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai CORTEX LEGAL duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

 

Teisę į duomenų perkeliamumą

 

Tais atvejais, kai CORTEX LEGAL tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su CORTEX LEGAL pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o CORTEX LEGAL nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad CORTEX LEGAL Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

 

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 

PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

 

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos interneto svetainėje.

 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-02-10.