Asmens duomenų apsauga

CORTEX LEGAL advokatai padės Jūsų įmonei įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Mūsų patirtis šioje srityje apima įvairiuose ekonomikos sektoriuose (sveikatos priežiūros, finansų, mokėjimų inicijavimo, el. prekybos ir kt.) veikiančias įmones.

 

Šioje srityje teikiame šias paslaugas:

 

  • Teisinio įmonės atitikties BDAR reikalavimams audito atlikimas ir teisinių veiksmų plano (rekomendacijų) parengimas;
  • BDAR reikalavimus atitinkančios įmonės dokumentacijos parengimas;
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimas ir išvados parengimas;
  • Atstovavimas teisiniuose ginčuose dėl duomenų apsaugos;
  • Konsultavimas kasdieniais klausimais, susijusiais su BDAR, vykdant komercinę veiklą;
  • Darbuotojų mokymų asmens duomenų apsaugos klausimais vykdymas;
  • Asmens duomenų apsaugos pareigūno paslauga.

 

Kitos mūsų praktikos sritys: