Sveikatos teisė
  • Tvarkome asmens duomenų apsaugos dokumentaciją bei procesus sveikatos priežiūros įstaigose;
  • Rengiame su pacientais pasirašomų dokumentų (sutarčių, sveikatos anketų, sutikimų invazinėms procedūroms ir kt.) formas, taip pat vidinių medicinos dokumentų (pvz., gydymo protokolų, vidaus tvarkos taisyklių ir t.t.) formas.
  • Konsultuojame ir atstovaujame sveikatos priežiūros įstaigas santykiuose su kontroliuojančiomis ir kitomis institucijomis (Asmens duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija) bei ginčuose su pacientais.
  • Atstovaujame klientus teisminiuose ginčuose ir administracinėse procedūrose;
  • Konsultuojame kasdieniais veiklos vykdymo teisiniais klausimais.
Atsakingas teisininkas
Kitos mūsų praktikos sritys: